Pages

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Giới thiệu tác giả

Tác giả: Bùi Thế Dũng
Ngày sinh: 6-8-1952
Quê quán: Ngãi Cầu - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: 0946 060 928
Nghề nghiệp: Làm len xuất khẩu
Ông là người yêu thích thơ ca, âm nhạc

Tác giả: Nguyễn Hoài Hảo
Ngày sinh: 06-08-1952
Quê quán: Ngãi Cầu - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu
Tham gia thơ ca CLB Thơ Việt Nam, CLB Thơ Nhà giáo.... Có nhiều thơ in trong Hương Đất Việt, thơ Nhà giáo, trên Báo Người Cao tuổi,
Tham gia Chương trình CLB Thơ  VTV1- ĐTHVN


0 nhận xét:

Đăng nhận xét