Pages

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Lời khuyên


Lời khuyên bộ trưởng vừa ra
Đạo đức nhà giáo chúng ta ghi lòng
Thực hiện tốt cả bốn không
Trồng cây trông cả tấm lòng nghĩa nhân

Lời dạy vang khắp xa gần
Tấm gương nhà giáo muôn phần rạng soi
Vượt qua giông tố cuộc đời
Thì ai ai hãy là người Đức nhân
2007

0 nhận xét:

Đăng nhận xét