Pages

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Thú vui


Xưa kia ta vốn ham cờ
Bây giờ ta lại thích thơ nữa rồi
Gặp nhau để đọc để cười
Để ngâm để vịnh cho tươi cuộc đời

Nhiều lúc cùng đọc để vui
Nhiều câu lại thấy *** *** *** ***
Say thơ ta chẳng muốn về
Say thơ ta thấy thêm mê cuộc đời
Cho dù tóc bạc da mồi
Thì ta cứ thấy cuộc đời đẹp sao!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét