Pages

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Mừng con


Có nỗi vui nào hơn vui này
Con đỗ thủ khoa mừng lắm thay
Mười mấy năm trời nuôi ăn học
Đến nay đã gặp vận Rồng Mây
Niềm vui lại nối tiếp niềm vui
Con út năm nay cũng đỗ rồi
Ba con lần lượt vào đại học
Để cả gia đình trọn niềm vui
Tháng 8 - 2004

0 nhận xét:

Đăng nhận xét