Pages

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Người trồng hoa trồng người


Chặng đường tôi đã đi qua
Niềm vui nhà giáo trồng hoa trường người
Bạn bè đông nghiệp vui tươi
Hôm nay ôn lại một thời tuổi xanh

Một dòng sông biết long lanh
Và con đò ấy đã thành đò mơ
Con đò ấy tự ngày xưa
Vẫn *** *** đến bây giờ mai sau
20/11/2006

0 nhận xét:

Đăng nhận xét